images/slideimages/Picture (1).JPG images/slideimages/Picture (10).JPG images/slideimages/Picture (11).JPG images/slideimages/Picture (12).JPG images/slideimages/Picture (13).JPG images/slideimages/Picture (14).JPG images/slideimages/Picture (15).JPG images/slideimages/Picture (16).JPG images/slideimages/Picture (17).JPG images/slideimages/Picture (18).JPG images/slideimages/Picture (19).JPG images/slideimages/Picture (2).JPG images/slideimages/Picture (20).jpg images/slideimages/Picture (21).JPG images/slideimages/Picture (22).JPG images/slideimages/Picture (23).jpg images/slideimages/Picture (24).JPG images/slideimages/Picture (25).JPG images/slideimages/Picture (26).JPG images/slideimages/Picture (27).JPG images/slideimages/Picture (28).JPG images/slideimages/Picture (29).JPG images/slideimages/Picture (3).JPG images/slideimages/Picture (30).JPG images/slideimages/Picture (31).JPG images/slideimages/Picture (32).jpg images/slideimages/Picture (33).JPG images/slideimages/Picture (4).JPG images/slideimages/Picture (5).JPG images/slideimages/Picture (6).JPG images/slideimages/Picture (7).JPG images/slideimages/Picture (8).JPG images/slideimages/Picture (9).JPG

Home GIỚI THIỆU Ban lãnh đạo Tổng giám đốc Điều hành – Ông Henry Yu
Tổng giám đốc Điều hành – Ông Henry Yu
Ông Henry Yu với hơn 20 năm kinh nghiệm và nền tảng kiến thức phong phú trong lĩnh vực công nghiệp vận tải biển. Trước khi gia nhập tập đoàn DP World, Ông từng là Giám đốc điều hành của hãng tàu Evergreen tại Indonesia từ tháng 05 năm 2012.

Trong suốt thời gian làm việc tại Evergreen, Ông từng giữ nhiều vị trí quản lí cấp cao thuộc các bộ phận Tiếp thị và Kinh doanh, Nhân sự, Điều hành Cảng và Depot tại Đài Loan, Ý, Hà Lan và Indonesia. Với kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực công nghiệp vận tải biển sẽ mang đến những giá trị vượt trội, cam kết dịch vụ và kết nối cho SPCT.
 

Whistleblowing Hotline