Cung cấp dịch vụ vận hành xe cơ giới lên/ xuống phương tiện khách hàng tại SPCT