Chương trình nói “KHÔNG” với sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại SPCT

Xem đầy đủ Policy (Tiếng Việt) tại đây| Download