AN NINH

ISO 28000: Security of Supply Chain

Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng

ISPS: International Ship and Port Facility Security

Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng

CCTV Room & Security:

  • Hệ thống camera hồng ngoại quan sát giúp quan sát toàn bộ mọi hoạt động trong cảng

Security Gate Control

  • Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có hệ thống cửa cổng từ kiểm soát và đảm bảo rằng mọi khách hàng muốn vào bên trong bãi đều phải qua cổng này và được giám sát.

Security Patrol

  • Chúng tôi cũng có tuần tra an ninh 24/7, đội ngũ an ninh, sự kết hợp của các công cụ hiện đại nêu trên đã giúp chúng tôi trở thành cảng an ninh và an toàn nhất ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi cũng có thể đảm bảo điều kiện tốt nhất của hàng hóa và con người.

AN TOÀN

ISO 45001: occupational health & safety management

Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp.

ISO 14001: Environmental protection management

Hệ thống quản lý môi trường cho doanh nghiệp

Điện Mặt Trời