CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cầu bến:

 • Chiều dài cầu cảng: 500 mét
 • Chiều rộng cầu cảng 39 mét: Gồm cầu cảng và phần để nắp hầm hàng.
 • Độ sâu bến: - 9.0 mét
 • Vùng quay trở có đường kính 600 mét
 • Độ sâu vùng quay trờ: -9.0 mét (Luồng Soài Rạp)

Tàu tiếp nhận:

 • Chiều dài đến 300 mét
 • Chiều rộng: 32 mét
 • Chiều cao tĩnh không: 55 mét
 • Mớn nước: đến 11 mét
 • DWT: đến 50,000 tấn
 • Góc cập cầu nhỏ hơn 10 độ
 • Dây buộc: Tối thiểu 3 dọc , 2 chéo.
 • Tàu lai: Bắt buộc theo qui định cảng vụ

Khí tượng:

 • Tốc độ gió trung bình: 12km/h
 • Tốc độ dòng trung bình: nhở hơn 120cm/s
 • Thủy triều lớn nhất: 4.6 mét
 • Thủy triều thấp nhất: 0.7 mét