CƠ SỞ HẠ TẦNG

  • Cầu Bến: 02 (Sông Soài Rạp)
  • Chiều dài cầu tàu: 500 m (Sông Soài Rạp)
  • Đường kính vùng quay trở: 600m
  • Độ sâu trước bến: -9.5m + mức nước Sông Soài Rạp
  • Tổng diện tích: 40 ha
  • Tổng công suất: 7 triệu TEU
  • Tổng công suất RORO: 170 ngàn CBU
  • Mã Cảng: VNSPC