VỊ TRÍ

KẾT NỐI

  • Điểm đón trả hoa tiêu --> Cảng SPCT: 3 giờ

  • Điểm đón trả hoa tiêu tới TP. Hồ Chí Minh (4 giờ)

  • Điểm đón trả hoa tiêu tới Cái Mép (2 giờ)