• SPCT cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng hóa container, áp dụng công nghệ mới giúp nâng cao tốc độ xử lý xếp dỡ tàu và xà lan.
  • Chúng tôi cũng hỗ trợ các dịch vụ cảng biển khác, bao gồm dịch vụ lưu giữ container và dịch vụ lưu kho đặc biệt.