• Quản lý kho hàng: SPCT cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, kho đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, phù hợp với nhiều loại hình hàng hóa.
  • SPCT ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý và lưu trữ hàng hóa.
  • Diện tích kho : 85,000m